Infosauga

Nemokamas hostingas!
Akcija klientams!

Hostingas
Vieta svetainei -1000 MB
Duomenų srautas - 100 GB
Vieta el. paštui - 7 GB
0 € / mėn
Dedikuoti VPS, VDS serveriai
VPS VDS - dedikuoti serveriai
Ypač stabilus XEN hostingas,
VPS serveriai, VDS serveriai
už neįtikėtinai mažą kainą
nuo 7 € / mėn

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Nemokami puslapiaiNemokami tinklapiaiNemokami tinklalapiaiNemokamos svetainėsNemokamos svetainesNemokamas tinklapis
Esame interneto sistemų profesionalai: kuriame, konstruojame, programuojame, administruojame paprastas ir sudėtingas interneto sistemas ir interneto svetaines
- Veikiame jau beveik 10 metų
- Klientai - tiek smulkios, tiek stambiausios Lietuvos ir užsienio įmonės
- Naudojame naujas technologijas sumažinančias paslaugų kainas
- Įvykdėme šimtus projektų, milijonai žmonių aplankė mūsų IT sistemas
- Teikiame patikimas, stabilias paslaugas nešančias pelną Jūsų verslui
IT sistemų programavimas pagal specifinius įmonės poreikius
El. dokumentų, CRM, užduočių, rezervacijų valdymo sistemos
Darbuotojų mokymo ir kompetencijos testavimo sistemos
Informacijos apsauga, informacijos apsaugos darbai - Ryšiai ir operacijų valdymas
Turinys:
Informacijos apsauga, informacijos apsaugos darbai
Kas yra duomenų saugumas ir dalis apsaugos procesų aprašymo
Ryšiai ir operacijų valdymas
IT prieigos valdymas
Informacinių sistemų įsigijimas, kūrimas ir priežiūra
Visi puslapiai

Ryšiai ir operacijų valdymas

1. Veiklos procedūros ir atsakomybės
i. Dokumentuotos veiklos procedūros (veiklos procedūros turi būti dokumentuotos, prižiūrimos ir prieinamos vartotojams, kuriems jos reikalingos)
ii. Pokyčių valdymas (turi būti valdomi informacijos apdorojimo priemonių ir sistemų pokyčiai)
iii. Pareigų atskyrimas (pareigos ir atsakomybių ribos organizacijoje turi būti atskirtos)
iv. Kūrimo, testavimo ir veiklos aplinkų atskyrimas (turi būti numatytas šių aplinkų atskyrimas, siekiant apsaugoti nuo neautorizuotos prieigos prie sistemos ar jos pakeitimo)
2. Trečiųjų šalių IT paslaugų teikimo valdymas
i. Paslaugų teikimas (turi būti užtikrinta, kad trečiosios šalys, teikiančios paslaugas, laikytųsi sutartyje apibrėžtų paslaugų lygio ir saugumo priemonių)
ii. Trečiųjų šalių teikiamų paslaugų stebėjimas ir peržiūra (turi būti atliekamas teikiamų paslaugų stebėjimas ir kontrolė)
iii. Trečiųjų šalių teikiamų paslaugų keitimų valdymas (turi būti atliekamas teikiamų paslaugų pokyčių stebėjimas ir kontrolė)
3. IT sistemų planavimas ir priėmimas
i. Pajėgumų valdymas (turi būti stebimas resursų panaudojimas, ir atliekamas pajėgumų planavimas, siekiant užtikrinti reikalaujamą sistemos našumą)
ii. Sistemų priėmimas (turi būti numatyti naujų sistemų, atnaujinamų sistemų priėmimo naudojimui kriterijai)
4. Apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos ir mobilaus kodo
i. Apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (turi būti įgyvendintos stebėjimo, prevencijos ir atstatymo priemonės apsaugai nuo kenksmingos programinės įrangos, taip pat turi būti numatytas vartotojų švietimas)
ii. Apsauga nuo mobilaus kodo, angl. - mobile code (turi būti užtikrinama, kad mobilaus kodo naudojimas būtų autorizuotas ir atitiktų saugumo politiką. Mobilaus kodo pavyzdžiai - JavaScript, VBScript, Java appletai, ActiveX priemonės)
5. Atsarginės kopijos, Back Up sistemos
i. Informacijos atsarginės kopijos (turi būti reguliariai daromos informacijos kopijos, ir išbandomas atstatymas atsižvelgiant į patvirtintą atsarginių kopijų darymo politiką)
6. IT tinklo saugumo valdymas
i. Tinklo valdymas (organizacijos tinklas turi būti valdomas tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo grėsmių, užtikrintas sistemų ir informacijos tinkle saugumas)
ii. Tinklo paslaugų (servisų) apsauga (turi būti nustatyti saugumo reikalavimai, paslaugų lygiai ir valdymo reikalavimai visoms tinklo paslaugoms)
7. Laikmenų naudojimas
i. Pernešamų informacijos laikmenų valdymas (turi būti parengtos pernešamų laikmenų valdymo procedūros)
ii. Laikmenų utilizavimas (informacijos laikmenos turi būti saugiai utilizuojamos, laikantis formalių procedūrų)
iii. Informacijos naudojimo procedūros (turi būti parengtos informacijos naudojimo ir saugojimo procedūros)
iv. Sisteminės dokumentacijos apsauga (sisteminė dokumentacija turi būti apsaugota nuo neautorizuotos prieigos)
8. Informacijos apsikeitimas
i. Informacijos apsikeitimo politika ir procedūros (siekiant užtikrinti informacijos apsikeitimo apsaugą, turi būti parengtos formalios politikos procedūros ir priemonės)
ii. Informacijos apsikeitimo sutartys (informacijos apsikeitimas tarp organizacijos ir kitų šalių turi būti reglamentuotas sutartyse)
iii. Fizinė laikmenų apsauga (transportuojant informacijos laikmenas už organizacijos ribų, turi būti užtikrinta laikmenų apsauga nuo neautorizuotos prieigos ar praradimo)
iv. Elektroninis susirašinėjimas (informacija, perduodama elektroninio susirašinėjimo metu, turi būti tinkamai apsaugota)
v. Biznio/biuro informacinės sistemos (turi būti numatytos politikos ir procedūros, siekiant apsaugoti biznio/biuro informacinėse sistemose esančią informaciją)
9. Elektroninės komercijos paslaugos
i. Elektroninė komercija (elektroninės komercijos informacija, perduodama viešaisiais tinklais, turi būti apsaugota nuo jai kylančių grėsmių)
ii. Elektroniniai mokėjimai (elektroninių mokėjimų informacija turi būti apsaugota nuo jai kylančių grėsmių)
iii. Viešai prieinama informacija (turi būti užtikrinta viešai prieinamos informacijos vientisumo apsauga)
10. IT monitoringas
i. Žurnaliniai įrašai (turi būti pildomi ir nustatytą laiko tarpą saugomi žurnaliniai įrašai apie vartotojų veiksmus ir saugumo įvykius)
ii. Sistemų naudojimas (turi būti parengtos procedūros, leidžiančios registruoti informacijos apdorojimo priemonių panaudojimą)
iii. Žurnalinių įrašų apsauga (žurnaliniai įrašai turi būti apsaugoti nuo neautorizuotos prieigos ir pakeitimo)
iv. Administratorių ir operatorių veiksmų žurnaliniai įrašai (sistemų administratorių ir operatorių veiksmai turi būti registruojami)
v. Gedimų registravimas (gedimai turi būti registruojami, analizuojami ir priimamos atitinkamos priemonės)
vi. Laiko sinchronizavimas (laikas visose organizacijos informacijos apdorojimo priemonėse turi būti sinchronizuotas)